Wordpress Music ThemePhiladelphia Real EstatePhiladelphia Short SaleSell Your Property FastOnline TipsArticles DirectoryPhiladelphia Handyman Jobs
triadha 0

Kisha e Shën Triadhës (Shek. XIII-XIV)

Kisha është e tipit kryq i brendashkruar me kupolë. Përbëhet nga naosi, narteksi dhe kthina e altarit. Në kishë janë përdorur me mjeshtëri shumë tipare

July 21, 2011 Kishat
Fjetje e shen Merise 0

Katedralja Fjetja e Shën Mërisë (shekulli XVIII)

Kisha e Shën Mërisë është kisha më e madhe sot ekzistuese në Kalanë e Beratit, pikërisht ky monument aktualisht përdoret si Muzeu Ikonografik Onufri. Madhështinë

July 21, 2011 Kishat
shen Kolli perhondi 0

Kisha e Shën Kollit (Perhondi)

Kisha e Shën Kollit ndodhet  në fshatin Perondi, rrethi i Kuçovës, rreth 18 km nga qyteti mesjetar i Beratit dhe përbën një nga monumentet më

July 21, 2011 Kishat
ungjillizimi ne Kozare 0

Kisha e Ungjëllizimit (Kozare)

Kisha e Ungjillizimit ndodhet në fshatin Kozarë në rrethin e Kuçovës. Eshtë një një kishë e tipit bazilikal. Monumneti përbehet nga tri navata, qëndrorja ka

July 20, 2011 Kishat
Shen Konstandini 0

Shën Konstandini dhe Helena (Shek. XVII)

Kisha është një kapelë, vëllimi i së cilës është përshtatur me arkitekturën e banesave që e rrethojnë. Ajo paraprihet nga një oborr dhe përbëhet nga

February 21, 2011 Kishat
Spiridhoni 0

Kisha e Shën Spiridhonit (shek. XIX)

Pozicionohet pothuajse në qendër të ansamblit muzeal të lagjes Goricë. Kisha paraqet një tip bazilikal trenefëshe me tavan të rrafshët të ulur në dy navatat

February 21, 2011 Kishat
Back to Top Copyright © 2011 - Drejtoria e Kulturës Kombëtare Berat Financuar nga Bashkimi Evropian.