Gjatë vitit 2010 në paketën e mirëmbajtjes u përfshinë një sërë ndërhyrjesh kryesisht me karakter emergjent për pjesë fasade ose element arkitektonike që ishin më tepër të dëmtuar dhe kërkonin ndërhyrje. Shtrirja e punimeve u përqëndrua në të tria lagjet e qendrës historike, Kala, Mangalem e Goricë.

 

1. Ndërhyrje restauruese në fasadën e banesës me kod T 05  të Ilia Xheblatit.                         (shuma = 4.208 lek)

2. Punime mirëmbajtje në dyqanin e Artan Shehut  me kod M 134                                     (shuma = 70.579   lek)

3. Restaurim në murin e banorit Kristaq Vaka në lagjen Goricë me kod G 038                   (shuma = 112.330 lek)

4.   Muri i rrethimit te baneses se Kozma Shytit me kod K 109                                               (shuma = 67.473 lek)

5. Restaurimi i fasades se Luiza Kotes ne lagjen Kala                                                                 (shuma = 143.817 lek)

6. Restaurim i kamaries se banesës së  Myfit Mehmeti ne lagjen Kala.                                  (shuma = 68.957 lek)

7. Restaurimi i fasadës së Foto Qirkos në lagjen Goricë.                                                            (shuma = 90.723 lek)

8. Streha e portës pranë DRKK Berat, restaurim dhe qeramosje.                                              (shuma = 19.453 lek)

9. Restaurimi i kalldrëmit pranë banesës së Baki Likollarit ne lagjen Kala.                            (shuma = 44.458 lek)

10.  Restaurimi i fasades se baneses se Jani Leftes ne lagjen Kala me kod arkivi K 014.         (shuma = 22.118 lek)

11. Ndërhyrja restauruese  në parmakun e dëmtuar në  Urën e Goricës.                                  (shuma = 4.000 lek)

12. Ndërhyrja restauruese në strehën e portës së Thimi Sinjarit në lagjen Goricë.                 (shuma = 4.255 lek)

13. Ndërhyrja restauruese në murin e banesës së Llukan Llapit në lagjen Goricë.                  (shuma = 139.021 lek)

14. Restaurimi i strehë së portës së Nasi Mushës me kod G 127 në lagjen Goricë.                (shuma = 18.614 lek)

15. Ndërhyrje restauruese në banesën e Niqi Shtrepit me kod arkivi G 049.                            (shuma = 57.929 lek)

16.  Restaurimi i dritareve në banesën e Lutfi Myftiut me kod arkivi T 011                                (shuma = 57.239 lek)

17.  Restaurimi i portës së banesës së Stavri Manestrës me kod arkivi G 075                          (shuma = 18.459 lek)

18. Restaurimi i strehë së portës së Dud Verës me kod  arkivi M 069                                        (shuma = 15.034 lek)

19. Restaurimi fasadës së Kozma Qyranës në lagjen Goricë (G 029)                                 (shuma = 19.808 lek)

20. Restaurimi i murit mbajtës në kishën e Shën Mëhillit.                                                             (shuma = 3.986 lek)

 

21. Restaurimi I tavanit së banesës së Ilia Budës – G 136 në Goricë                                           (shuma = 181.997 lek)

22. Restaurimi çatisë së banesës së Koli Priftit me kod K 076                                                 (shuma = 20.448 lek)

23. Restaurim çatisë së dyqanit M 012/a në Mangalem                                                                (shuma = 23.004 lek)

24. Restaurim fasadës së banesës së familjes Kokoshi                                                                 (shuma = 15.828 lek)

25. Restaurim strehës  dhe portës së banesës së Gaqi Angjeliut me kod G 136                        (shuma = 24.834 lek)

26. Restaurimi fasadës së Thoma Bishkës me kod K 082 në Kala.                                                 (shuma = 6.312 lek)

27.Restaurimi i çatisë së dyqanit me kod arkivi M 012/b në Mangalem                                    (shuma = 25.560 lek)