Në kuadër të programeve të edukimit përmes Trashëgimisë  specialistja e edukimit të DRKK-Berat zhvilloi një takim në shkollë 9 vjeçare “Uznovë”.Gjatë takimit u diskutua mbi vlerat e Trashëgimisë Kulturore,rolin e saj në zhvillimin e shoqërisë ,sfidat e globalizimit dhe kuadri ligjor i mbrotjes së TK. Takimi synoi ndërgjegjësimin e të rinjve për rolin që ata kanë në mbrojtjen dhe promovimin e këtyre vlerave duke qënë pjese e përditshme dhe e pandarë e mjedisit kulturor ku bëjnë pjesë.