Wordpress Music ThemePhiladelphia Real EstatePhiladelphia Short SaleSell Your Property FastOnline TipsArticles DirectoryPhiladelphia Handyman Jobs
picture1 0

Njoftim për konkurim për vend pune

Njoftim  për  konkurim  për vend  pune:   Specialist  për Menaxhimin e Qendrës Historike -UNESCO. Mbështetur në Ligjin nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës së

November 20, 2016 Njoftime
Picture1 0

Njoftim  për  konkurim  për vend  pune

Njoftim  për  konkurim  për vend  pune: Specialist  Arkeolog . Mbështetur në Ligjin nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës së Republikës së Shqipërisë”( I ndryshuar),

May 06, 2016 Njoftime
Screenshot 0

Vend i Lire Pune

Drejtoria Rajonale e Kulturës Kombëtare  – Berat Njoftim  për  konkurim  për vend  pune: Specialist  për Menaxhimin e Qendrës Historike -UNESCO. Mbështetur në Ligjin nr. 7961,

August 09, 2015 Njoftime

Njoftim per Vend te Lire Pune

DRKK – Berat, kerkon te punesoje nje restaurator arti me arsim te larte, ne pozicionin e lire qe ka ne sektorin e artit sipas struktures

June 06, 2014 Njoftime
10258120_828471080513905_8988802829195134188_o 0

Berati në Konferencën Europiane në Ljubljanë

Konferenca finale e projektit SUSTCULT (Arritja e qëndrueshmërisë nëpërmjet një qasje të integruar në trashëgiminë kulturore) u mbajt në Ljubljanë Slloveni ne 8  Prill  dhe

April 16, 2014 Aktivitete
SAVE THE DATE ANNOUNCEMENT 0

Konferenca Perfundimtare, 8 Prill 2014, Lubjana

Fletpalosje Formulari i Regjistrimit

February 21, 2014 Aktivitete
Back to Top Copyright © 2011 - Drejtoria e Kulturës Kombëtare Berat Financuar nga Bashkimi Evropian.